Hotărâri de consiliu

Număr Titlu Data
30 / 2018 privind transformarea funcției publice vacante de consilier, grad profesional asistent, în funcția publică de consilier, grad profesional debutant 29-06-2018
29 / 2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 în cadrul administrației publice locale a Comunei Vultureni, județul Bacău 29-06-2018
28 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Vultureni, județul Bacău 29-06-2018
27 / 2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Vultureni, județul Bacău pentru perioada 2014-2020 29-06-2018
26 / 2018 asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Vultureni, adoptate în anul 2017 29-06-2018
25 / 2018 privind rectificarea bugetului local 31-05-2018
24 / 2018 privind aprobarea obiectivului „Amenajare loc de joacă pentru copii la Centrul de Zi din sat Lichitișeni, comuna Vultureni” 31-05-2018
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
22 / 2018 privind aprobarea închirierii unui contract de asistență juridică și de reprezentare cu un avocat care să reprezinte interesele Comisiei Locale de Fond Funciar Vultureni în dosarul nr.205/829/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Podu Turcului, în care Comisia Locală de Fond Funciar are calitatea de pârât, iar dl Dobrovici Costel are calitatea de reclamant 26-04-2018
21 / 2018 privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teren extravilan 29-03-2018
Înapoi

Consultare publică

Mai multe
Ziua Informării Preventive SIPOCA 35
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.